ส่งข้อความ
รองรับไฟล์สูงสุด 5 ไฟล์แต่ละขนาด 10M ตกลง
TOBO GROUP LTD 86-021-31262985 sales12@metalpipe.cn

สลักเกลียวเกลียว

threaded rod

ได้รับใบเสนอราคา
คุณภาพ สลักเกลียวเกลียว บริการ
บ้าน - บริการ - สลักเกลียวเกลียว

สลักเกลียวเกลียว

นิทรรศการตัวอย่าง

บริการของเราครอบคลุมทุกอุตสาหกรรมและเข้าถึงทุกส่วนของโลกเราสามารถทำผลิตภัณฑ์ทุกประเภทให้คุณตามการออกแบบของคุณ